lørdag 20. august 2011

Mange seiler ulovlig

Det har vært utrolig dårlig oppmøte på Norsk Test sine eksamenssteder av unge båtførere som har avlagt eksamen for båtførerprøven iår. Årsakene kan nok være mange, men vil anta at Politiets frekvens på sjekk av båtførerbevis kan være en av dem.


Vi anbefaler selvsagt alle å benytte seg av vårt utmerkede og kvalitetssikrede nettkurs til båtførerprøven.Nedenstående er sakset fra Aftenpostens artikkel den 4/7 i sommer. Denne anbefales lest.

Under halvparten har tatt båtførerprøven

Annenhver unge båtfører kjører båt ulovlig i sommer. - Skuffende, sier direktør i Norsk Test, som drifter båtførerregisteret, Bernt Nilsen.
Mange tusen nordmenn vil i fellesferien innta Norges langstrakte kyst. Men bare halvparten av landets båtførere under 31 år gjør det lovlig.
Den andre halvparten bryter loven når de i sommer drar på båtferie.
Det viser tall fra Norsk Test, som administrerer båtførerprøven for Sjøfartsdirektoratet.

- Godt under forventet


Da myndighetene høsten 2008 vedtok å innføre obligatorisk båtførerprøve for alle født etter 1980, ble det anslått at 100.000 ville bli nødt for å ta prøven for å kjøre båt lovlig.

Ved inngangen til juli i år, over ett år etter at loven trådte i kraft, har bare 53.000 tatt båtførerprøven.

- Hittil i år har 9500 tatt den. Det er halvparten av tilsvarende tall i fjor, og godt under forventet, sier direktør i Norsk Test Bernt Nilsen til Aftenposten.no.
Nilsen betegner det som «skuffende» at halvparten av båtførerne seiler på feil side av loven.
- På den ene siden er det jo bra at over 50.000 har tatt prøven. Men jeg synes det er skuffende at den andre halvparten ikke har det. Denne halvparten gjør noe ulovlig når de kjører båt. I prinsippet er dette som å kjøre bil uten førerkort, sier Nilsen.

Nesten bare unge tar prøven


Nilsen viser også til en interessant tendens de siste årene: Etter at båtførerprøven ble obligatorisk for de yngste båtførerne, har de eldste nesten sluttet å ta den.
- Tidligere var to tredeler av de som tok båtførerprøven godt voksne båtfolk. Etter at den ble obligatorisk for den yngste gruppen, har eldre menn nesten sluttet å ta den, sier Nilsen.
Av de 53.000 som nå har båtførerprøven, er bare 13 prosent født før 1980.
- Dette er tankevekkende, særlig når vi vet at det er menn i 40-50-årsalderen som kjører fortest med de største båtene, og som er overrepresentert i ulykkesstatistikken.

Oslo-folk flinkest


Beregningene fra Norsk Test viser også at båtfolket i Oslo er flinkest til å ta prøven. Av båtførerne som er lovpålagt å ta den, har anslagsvis to tredeler tatt den. Deretter følger Øst-Agder og Finnmark.
Dårligst er båtfolket i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Her har mellom 27 og 32 prosent av den lovpålagte andelen av båtfolket tatt prøven.
- Det er ganske betydelige forskjeller mellom fylkene, men ikke så lett å forklare hvorfor. Men det kan jo tenkes at det er lengre mellom politibåtene i Nord-Norge, og dermed mindre sjanse for å bli tatt, sier Nilsen.

- For lav straff

Han mener at den labre innsatsen for å ta båtførerprøven kunne vært bedre hvis konsekvensene hadde vært strengere for de som blir tatt av politiet.
Den vanligste straffen for å bli tatt uten båtførerprøven i dag er et forelegg på 5000 kr. Politiet kan også frata båteiere retten til å kjøre båt i ett eller flere år.
- De som tror at de ikke blir tatt, får jo også styrket sin tro av avisoppslag som forteller om få politibåter på sjøen i sommer, sier Nilsen.

- Økt behov for kontroll


Aftenposten skrev nylig om flere politidistrikter som reduserer båttjenesten i sommer.
Flere erfarne polititjenestemenn er bekymret for situasjonen.
- Det er foruroligende at aktiviteten synker når vi har økende trafikkmengde og større og raskere båter. Med kravet til båtførerprøve vil man også kunne mene at det er økt behov for kontroll fra politiets side, har politimester Sveinung Stangeland i Politidirektoratet tidligere uttalt til Aftenposten.

- Mange ulykker kunne vært unngått


- De fleste oppfører seg heldigvis bra på sjøen. Men årlig dør det i gjennomsnitt over 30 personer i ulykker knyttet til fritidsbåter, og vi ser at mange av disse ulykkene kunne vært unngått dersom båtføreren hadde hatt litt mer kunnskap. Også for mindre alvorlige ulykker kan det få alvorlige konsekvenser hvis man ikke har papirene i orden, sier direktør i Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen.
Han oppfordrer alle til å ta båtførerprøven, også de som er født før 1980 og dermed ikke er lovpålagt å ta den.
- Det er ikke mer omfattende enn at alle burde ta den. Det er bare positive sider ved å ta prøven. Foruten ekstra trygghet på sjøen, får man for eksempel billigere båtforsikring, sier Akselsen.

Også båteier ansvarlig


Akselsen understreker at også båteier vil bli holdt ansvarlig, dersom båten lånes bort til noen som ikke har prøven.

- Vi ser det som en selvfølge at våre kunder som har båtforsikring, også har båtførerprøven, sier produktsjef i Gjensidige Robert Skar.
Han bekrefter at båtførere uten papirene i orden risikerer å få avkortet erstatning i en skadeerstatningssak.
- Dessverre er risikoen for å bli tatt relativt liten, og det er nok også mye av grunnen til at ikke flere har tatt båtførerprøven ennå, sier Skar.